Afdrukken

Noordelijke Verteldag in Tolbert

Op zotterdag 10 juni wordt ien de Cazemierboerderij ien Tolbert de eerste 'Noordelijke Verteldag' holden. Op initiatief van ' Vertellers in Friesland' en ' Kom op Verhoal' worden de vertellers van de noordelijke drie pervincies uutneudegd om es noader kennis te moaken. Ze vertellen mekoar wat ze zoal doen, der kommen verhoalen laangs en ien de noamiddag is er een 'Story Slam' , een improvisatiewedstrijd omtrent vertellen.

Wie kommen wil, mail sturen noar info@komopvehoal veur t hele programma. De kosten incl. lunch bedroagt 20 Euro. Doe krigst dan bericht hoe dast dij aanmelden kist.
Afdrukken

t Schierste verhoal met veul energie!

Op 31 meert 2017 wordt ien t Barontheater ien Opende de joarlekse verteloavend ‘t Schierste Verhoal’ holden met dit joar het actuele thema ‘Energie’. Der bennen negen verhoalen selecteerd en acht vertellers hemmen de oflopen tied veul 'energie' stoken ien t zich eigen moaken van dizze verhoalen. Op 31 meert goan ze lös op t podium van t Barontheater.

Omdat ‘Mien Westerkwartier’ dit joar 10 joar bestijt wordt et n extra feesteleke oavend met n optreden van Piet Buist,Geert Zijlstra, Ruud Noordhof en Jacco Cruiming met prachtege streektoal meziek.

De schrievers bennen: 
Jos Goosjes: Energie veur 10 en Wiendkracht 7, verteld deur Aafke Hoek
Bep Hylkema: Mien  Energievreters, verteld deur Piety Hoven
Leneke Struiksma: En toen wer t kold, verteld deur Harke Winter
Piet de Vries: Strontbrut, verteld deur himzulf
Rita Spieker: Synergie(Ode aan de vriendschap)’ verteld deur Nelle Raaphorst
Geert Zijlstra: Doar krieg je t waarm van, verteld deur Alex Bultje
Hennie van der Laan: Energie tekört, verteld deur heurzulf
Henk Wierenga: 2017, verteld deur himzulf

De presentoatie is ien handen van Sjoerd van der Naald
Zoal open: 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
www.barontheater.nl 
Afdrukken

Veurstelling ‘ IJe aans verteld’ op de körte liest!

De Dagblad van het Noorden streektoalpries wordt dit jaar veur de twaalfde keer uutgereikt ien de categorieën literatuur en meziek. Uut beide rubrieken zette de jury (Eric van Oosterhout (voorzitter), Geesjen Heidema, Jannie Kuipers, Egbert Meyers en Tonko Ufkes) vief bijdroagen op de körte liest. Ien totoal wadden der vitteg ienzendings.Opvallend is dat alle literatuurnominoaties op de körte liest uut Drenthe kommen Grunnen tekent dan weer veur alle mezieknominoaties, woaronder ‘IJe aans verteld’ van stichting Vertellus, Mien Westerkwartier en vertelcollectief Kom op Verhoal. De pries wordt dit joar niet uutgereikt ien De Winshinghhof ien Roden, mor ien theater VanBeresteyn ien Veendam (zundag 9 april, 14.00 uur).
 
Afdrukken

Rondje deur Mien Westerkwartier


Elke week stijt er ien de Streekkrant en De Krant een verhoal over een dörp uut de nije gemeente 'Westerkwartier'. De verhoalen bennen schreven deur: Piet de Vries, Henk Wierenga, Aafke Hoek, Hennie van der Laan en Geert Zijlstra. De schrievers bennen allemoal lid van vertelcollectief 'Kom op Verhoal'. Ien de eerste twee oafleverings kwammen Nijziel en Boerakker aan bod.
Kiek op: http://destreekkrant.nu/rondje-deur-mien-westerkwartier/

Westerketier ien beeld