Afdrukken

Uutverkocht!

De 'extra extra' veurstellings van 'IJje aans verteld' op 3 en 4 feberwoarie soavends 2017 ien t Baron theater binnen uutverkocht! Gelukkeg binnen de vertellers van 'Kom op verhoal' en t Baron theater super flexibel en stijt er veur 4 feberwoarie smiddags al weer n veurstelling op t program. As je der bij weden willen bestel dan gauw n koartje! Der is ok nog n kaans om de veurstelling ien e loop van t joar ien buten te zien en wel ien Kornhorn, Den Horn en Tolbert.
Afdrukken

Piet en Geert ien Zuudhörn

Een oavend streektoalmeziek met Piet Buist en Geert Zijlstra, 10 december ien CCZuidhörn! Piet en Geert kommen uut t Westerkwartier en zingen liedjes ien e streektoal van West-Grunnen. De liedjes, voak met eigen teksten, kennen goed  omschreven worden as pop met n scheutje country. Een oavend met Piet en Geert zit vol leuke meziek, mooie teksten en humoristische verhoalen. 

Zotterdag 10 december, 20.30 uur, CCZuidhorn, €12,50
Afdrukken

Willem Tjebbe ien 'Meander'


Ien t digitoal poëzie magazine ‘Meander’ is een mooi artikel ploatst over de Westerkwartierder dichter Willem Tjebbe Oostenbrink. Der binnen ok n aantal gedichten opnommen ien t Westerkwartiers met n Hollandse vertoaling.Woaronder t gedicht 'Teken an e waand'.

Teken an e waand
Rogge en riepeltocht hemmen e ruumte opgeven, 
minsen hemmen heur haanden òftrokken 
van dit laand niet meer van melk en hunneg, 
van koeien toal noch teken vernommen.
Ien dizze onder de duum holden palternaksie 
gijt hier n doar n peerd deur verruugde velden 
met pitrussen as teken an de waand 
mor zunder grond veur paniek.
n Mins viendt ien zien streven tekens 
speult bij t leven met symbolen,
n kiend tekent met kriet op e stroatklinkers,
schrift woord veur woord zien toal, en zoekt
et hogerop as t kin veur t achterloaten 
van zien kras ien e muur van t leven.

Teken aan de wand
Koren en kleefkruid zijn verdwenen,
mensen hebben hun handen afgetrokken
van dit land, niet meer van melk en honing,
van koeien taal noch teken vernomen.
In deze onder de duim gehouden wildernis 
lopen paarden verloren door ruige velden
met pitrussen als teken aan de wand
maar zonder grond voor paniek.
Een mens vindt in zijn streven tekens,
speelt bij het leven met symbolen;
een kind tekent met krijt op de straatklinkers
schrijft woord voor woord zijn taal en zoekt het
hogerop als het kan voor ´t achterlaten
van zijn kras in de muur van het leven.
 
Meer lezen, kiek op www.meandermagazine.net of op willemtjebbeoostenbrink.blogspot.nl 
 
Afdrukken

Doe met aan de 21ste Provincioale Schriefwedstried

t Huis van de Groninger Cultuur en de Stichting t Grunneger Bouk neudegen joe uut om met te doen aan de eenentwintegste Provincioale Schriefwedstried. Der binnen twee categorieën: 12 t/m 17 joar proza/poëzie en 18 joar en older proza/poëzie.Regelement:Je magen maximoal 2 verhoalen of 4 gedichten ienzenden. Veur wel zowel verhoalen as gedichten iensturen wil, is t 1 verhoal en 3 gedichten. t Aantal woorden per verhoal is maximoal 1000 woorden.Ienzendings moeten schreven weden ien e Grunneger toal. Dat mag ien alle varianten: noord, oost, west, Stad. t Moet beslist origineel waark weden dat nog niet eerder publiceerd is. Der mag niks van n aander leend worden. Deelnimmers goan akkoord met t ploatsen van heur ienzonden waark ien n verzoamelbundel. Hierien worden de prieswinnende bijdroagen opnommen.Ienzendings kennen tot 15 feberwoarie 2017 digitoal stuurd worden noar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  t Verhoal of gedicht moet as Worddocument ien n apparte bijloage metstuurd worden.Vermeld ien de e-mail en ien e bijloage joe noam, adres, postcode en woonploats, telefoonnummer en leeftied. De priesuutreiking is op vrijdag 21 april 2017 ien de Grunnerger Archieven ien Stad.
Alle deelnimmers kriegen doarveur n uutnedeging.
 
Foto: Jan Glas

Westerketier ien beeld

De Juryleden