Vogeldood (körte verhoalen) De kleine Uil,Stad ISBN 907748204
Liekover (gedichten) De kleine Uil, Stad ISBN 978 94 91065 187

Granaatjes met een gouden slot, verzoameld waark:  €12,90  ISBN: 978-90-819904-9-3
Grunneger Biebelgedichten, geloofsgedichten: € 9,95  ISBN: 978-90-819904-5-5
Beide boeken binnen te koop ien Zuudhörn, Grootegast en Stad
Te leen ien e bibliotheek.
 
Andere titels:

Beleef de dag, gedichten, gedachten en verhalen (januarie 2015)
Verstillend licht, geloofsgedichten
Het pinkstert, gedichten bij het kerkelijk jaar
Bijbels alfabet voor jou (voor)leesboek voor kleine kinderen
Geloofsvreugde, geloofsgedichten
Floris en het jongenskoor, kinderboekje voor 6-9 jarigen
Verrassend uitzicht, geloofsgedichten
De voordracht vrolijke, voordrachtteksten
Strijklicht van violen, pöezie bij kunst en literatuur
 

Deur de Tied (gedichten) 1993 Scholma Bedum
n Dichtjoar (gedichten)  1997 Servo Assen
Wottervaarf (gedichten)1999 Servo Assen ISBN 90 5786 03 09
Uutvlogen (gedichten) 2004 Servo Assen
Fien zilverglas (gedichten) 2007 Servo Assen ISBN 9789057860508
Op e tast (gedichten) 2009 Servo Assen ISBN 9789057860874
n Tuut op beide schelpen (16 verhoalen) 2015 Het Drentse Boek ISBN 978 90 6509 199 4

De bundel is uutbrocht deur de Culturele Road van Moarum. Ien e bundel stoan gedichten en korte verhoalen van ienwoners woarien ze een dierboar/mooi plakje ien e gemeente Moarum of t Westerkwartier beschrieven. Onder de schrievers zitten ok bekende Grunnegers zoas Egge Wieringa, Melle Hijlkema, Hinke Dijkhuzen en Alie de Vries. Ien e bundel stoan prachtege foto's van Henk de Jonge, Sita Tellinga en Hissy Brouwer. 

Verkriegboar bij:Primera, De Wending, Moarum

Pries € 2,- 

Bundel met noakommen waark van Jelte Dijkstra. Noadat Tonko Ufkes en Bindert Helder de Westerketierder en Oldambster bundels uutgeven hadden, bleek er toch nog een nust aander materioal te weeden. Doar hemmen ze het beste weer van uutzocht. Soamen met uutgever Johan de Poel hemmen ze dit boekje in 2006 uutgeven.

Auteur : Bindert Helder & Tonko Ufkes

Uutgever : Uitgeverij Reco

ISBN-10 90-76437-18-2

ISBN-13 978-90-76457-18-5

 

Bundel met verzoameld waark van Jelte Dijkstra. t Bennen de veurnoamste Westerketierder gedichten van Dijkstra die doarnoast ok ien t Oldambtsters publiceerd het. Tonko Ufkes en Bindert Helder hemmen het uutzoekwaark doan. Soamen met uutgever Johan de Poel hemmen ze dit boekje in 2004 uutgeven.

Auteur : Bindert Helder & Tonko Ufkes

Uutgever : Uitgeverij Reco

ISBN : 90-76457-13-1