t Kenoal scheidt de boel ien tweeen
t noorden en t zuden valt uut mekoar
ien t noorden ken je op de kleivelden weenen
ien t zuden scheiden de bomen t laand van mekoar

Kop rechtop ien e wiend goan wij veuruut
proatend over zoaken woar wij gien verstand van hemmen
kilometerslang en wat pien ien e kuut
toch goan we deur, we bennen niet te remmen

Strunen, strunen deur t westerketier
k hol zo van dij, k bin zo groag hier
strunen, strunen deur t westerketier
hier te weenen geft mij plezier

Languut ien t gras kieken noar de wolken
gras kriebelt dien rug, beestjes krupen omhoog
koeien goan noar de warme stal en worren molken
turen noar de kiewiet woar der henne vloog

De zun gloeit tieden op dien rooie kop
n aander keer vaalt de regen met bakken noar beneden
t moakt niet uut, t holt wel n keer op
natter dan tot op dien vel zast niet weenen

Strunen, strunen deur t westerketier
k hol zo van dij, k bin zo groag hier
strunen, strunen deur t westerketier
hier te weenen geft mij plezier

Ons laand, ons mooie laand, is van dij en mij
Kommen lu mekoar tegen, dan gijt de haand omhoog
Of klinkt n opgewekt 'moi' over zaand of klei
Een thuusgevoel, t zol roar weden as k hier over loog

Strunen, strunen deur t westerketier
k hol zo van dij, k bin zo groag hier
strunen, strunen deur t westerketier
hier te weenen geft mij plezier

We worden almor older, older en older
Generoaties kommen en generoaties goan
Je olders binnen der om veur je te zörgen
Mor ok zij worden older

Dan komt de tied dat ze goan,
De één wat eerder, de ander loater,
Moar goan doen ze
En je blieven alleen achter

Zunder olders ben je gien kiend meer
Want kiender en olders gijt altied soamen
Zunder olders ben je gien kiend meer
Want wie zörgt er nou veur dij?

Toch moeten je verder, zie et allinneg mor te rooien
Je olders kin je niet meer vroagen om road
Zal ik dit of zal ik dat?
Nee, je moeten allinneg verder

En al kin je ze niet meer vroagen
Ze binnen niet helemoal vot
Zol ik vroeger vroagen : hoe doe ik dat?
Vroag ik nou aan mezelf “Hoe zollen zij dat doan hemmen?

Ik wiet dat et goed is
Want al ben ik gien kiend meer
En moet ik verder zunder mien olders
Mien olders hemmen t fundament leit en ik bouw verder

Schuumkoppen
Dondernd geweld
hemel kiekt woest noar beneden
t gijt tekeer
wil k hier groag weden?
Beukend op e kust
gijt zee te keer
happen zaand verdwienen
kommen nooit weer
Wiend sloat je om e oren
regen drieft noar binnen
kop stijt verwilderd
bin niet meer bij zinnen
t Gijt deur en t gijt deur
niks holt t tegen
komt gien enne aan
haarde wiend en zere regen
Denk alles te kinnen
met groot gemak
schuumkoppen kommen en kommen
wiezen ons te plak

© Eelke Solle

 

.

Tied vlugt
Wel older wordt
het der last van
tied holt gien schoft
mor gijt veuls te vlug
Je kiender bennen mor even klein
as je der niet op verdacht binnen is t al weer veurbij
kieken je ien de spiegel
kommen de rimpels vanzelf
Ze zeggen dat t leven begunt bij 40
hemmen je doarveur dan niet leeft?
Het begunt bij dag 1
en gijt deur tot de leste
Die leste komt
dat is een van de zekerheden van t leven
Allinneg wiet gien mens wanneer
is t vandoag of duurt t nog even?
Genieten moet je
vanof dag 1
Stel zuks niet uut
Aans bist te loat

 

Gries en graauw
je kommen ien et naauw
as de dood je ien e oogen kiekt
en je leven bijnoa bezwiekt

t Leste loodje delleggen
niks meer te zeggen
noar de overkaant
verbraant

Moar, zo is het niet
deurgoan tot elkeneen het wiet
t het nooit dood west
t leeft, ast dat moar ien e goaten hest

Woar de mensen je nog kennen
en der gewoon veur mekoar bennen
klaai, zoavel of zaand
t leeft, t plattelaand!