De Dagblad van het Noorden streektoalpries wordt dit jaar veur de twaalfde keer uutgereikt ien de categorieën literatuur en meziek. Uut beide rubrieken zette de jury (Eric van Oosterhout (voorzitter), Geesjen Heidema, Jannie Kuipers, Egbert Meyers en Tonko Ufkes) vief bijdroagen op de körte liest. Ien totoal wadden der vitteg ienzendings.Opvallend is dat alle literatuurnominoaties op de körte liest uut Drenthe kommen Grunnen tekent dan weer veur alle mezieknominoaties, woaronder ‘IJe aans verteld’ van stichting Vertellus, Mien Westerkwartier en vertelcollectief Kom op Verhoal. De pries wordt dit joar niet uutgereikt ien De Winshinghhof ien Roden, mor ien theater VanBeresteyn ien Veendam (zundag 9 april, 14.00 uur).