Afdrukken

Beleef de dag

 t Nije boek van coby Poelman-Duisterwinkel is uut!
'Beleef de dag, gedichten, gedachten en verhalen'
Afdrukken

Vliegende katten en doodgroavers


t Schierste verhoal is weer verteld, de katten vlogen deur de lucht, der werd ruzie moakt over n graf, de hoogte van e kerktoren, der kwam n bisschop veurbij en der lag een bruun boekje met misterieuze getallen op et plafond. n Olle kerkklok sloeg op hol, der was van alles te beleven en t weinege plubliek het genoten.Dit keer het de organisoatie kozen veur n beoordeling en de pries was veur elk geliek, de nije cd van Gert Sennema en Westkantstad.
t Was n gevarieerde oavend met verhoalen, gedichten en limmericks, de beoordelingscommissie bestond uut Eric van Dort, Tonko Ufkes en Alie de Vries. Aan t enne van e oavend gaf Eric een kleine worshop verhoalen vertellen en werden alle vertellers kritisch mor opbouwend beoordeeld.
 
Afdrukken

Verhoalenbundel Tonko Ufkes

Noa zes dichtbundels is de eerste verhoalenbundel van Tonko Ufkes op 13 feberwoarie ien Stad presenteerd. t Eerste exemploar was veur zien kammeroad de schriever Melle Hijlema, de beide schrievers hemmen met veul humor het onstoan van 'n Tuut op beide scheplen' uut e doeken doan.
De twee verhoalen die Tonko tiedens de presentoatie aan t publiek toevertrouwde wadden verrassend, grepen aan en zatten vol met onverwachte wendingen. De aandre viettien binnen van t zulfde kaliber!

Uutgeven deur: Het Drentse Boek ISBN 978 90 6509 199 4
 
 
Afdrukken

Bestuur Stichting Mien Westerkwartier

Het bestuur van de stichting ‘Mien Westerkwartier’ het de toaken vannijs verdeeld.Ria Horenga is vanòf 17 november 2017 de nije veurzitter en Rensina Dijkhuizen nemt de toak van secretoares op zich. Beiden moaken al een pooske deel uut van t bestuur. Eelke Solle blift de puutholler en Tonko Ufkes en Melle Hijlkema bennen algemeen bestuurslid.Geert Zijlstra is benoam bezig met de webstee en de Vannijs. Doarbij kin er steunen op Willy Bultje (webmaster) en Alie de Vries (toal redactie). Zo kin Mien Westerkwartier wel weer n tiedje veuruut!
                                                                                                 

Westerketier ien beeld

T shirt bestellen