t Nije boek van coby Poelman-Duisterwinkel is uut!
'Beleef de dag, gedichten, gedachten en verhalen'

t Schierste verhoal is weer verteld, de katten vlogen deur de lucht, der werd ruzie moakt over n graf, de hoogte van e kerktoren, der kwam n bisschop veurbij en der lag een bruun boekje met misterieuze getallen op et plafond. n Olle kerkklok sloeg op hol, der was van alles te beleven en t weinege plubliek het genoten.Dit keer het de organisoatie kozen veur n beoordeling en de pries was veur elk geliek, de nije cd van Gert Sennema en Westkantstad.
t Was n gevarieerde oavend met verhoalen, gedichten en limmericks, de beoordelingscommissie bestond uut Eric van Dort, Tonko Ufkes en Alie de Vries. Aan t enne van e oavend gaf Eric een kleine worshop verhoalen vertellen en werden alle vertellers kritisch mor opbouwend beoordeeld.
 
‘Dit is’ de nije CD van Gert Sennema en Westkantstad is uut!
Ien t Barontheater ien Opende werd er ten doop holden! De  presentoatie leek n beetje op n oefenoavond bij Gert Sennema ien zien  warkploats. De muzikanten kommen zo as altied ien vaste volgorde  binnen, de sfeer is ontspannen. t Podium het meer van n woonkoamer  as van t theaterpodium.Veur de meziek moek dat niks uut. De band speulde eerst n aantal ‘olle nummers’ noa de pauze kwammen de nije nummers. Dudelek nij, mor toch hiel herkenboar. Vanof de eerste klanken geniet et publiek en hoe loater op e oavend, hoe relaxter de band. Ze hebben alle nummers van de CD speuld. As leste nummer van e avond klonk, n olle bekende: Noar Huus. t Eerste exemploar is uutreikt aan de producent Joop van der Linden. 
 
 
Noa zes dichtbundels is de eerste verhoalenbundel van Tonko Ufkes op 13 feberwoarie ien Stad presenteerd. t Eerste exemploar was veur zien kammeroad de schriever Melle Hijlema, de beide schrievers hemmen met veul humor het onstoan van 'n Tuut op beide scheplen' uut e doeken doan.
De twee verhoalen die Tonko tiedens de presentoatie aan t publiek toevertrouwde wadden verrassend, grepen aan en zatten vol met onverwachte wendingen. De aandre viettien binnen van t zulfde kaliber!

Uutgeven deur: Het Drentse Boek ISBN 978 90 6509 199 4