VEUJOAR, VEURJOAR EN  HAARST -
 
Volgens t buuswoordenboekje van Siemon Reker schrieven we ‘veujoar’ of ‘veurjoar’, dus met of zunder de letter ‘r’ en is t ‘haarst’ en dus niet ‘haarfst’ met de letter ‘f’. Spellen van woorden ien t Grunnegs / Westerketiers is ienderdoad lasteg, ok omdat sums per streek de uutsproak verschilt en n tekst moet vanzulf wel leesboar weden.
Wij zeggen ‘haarst’ of ‘bij haarstdag’ zunder dat de letter ‘f’ klinkt en dus huuft die verdwenen letter ‘f’ ok niet schreven worden.
Voak verdwient n letter woar gien noadruk op lijt en dat gebeurt ien t Westerketiers, lieke goed as ien t Hollands en veural de letter ‘d’ valt zomor vot. De takken van n pereboom of n linde kinnen we laangs stokken leiden en dan wordt ien het beide toalen n leipeer of n leilinde. t Zulfde gebeurt bij woorden die doar veul op lieken, zo as ‘glieden’/ ‘glijden’, ‘snieden’ / ‘snijden’ of ‘rieden’ / ‘rijden’. En dus kinnen kiender glieden op n glieboan, snieden we sniebonen en rieden auto’s op n riestrook.
De letter ‘d’ die midden ien zo’n soamensteld woord te laande komt, verdwient: het is gien glied-boan mor glieboan, gien snied-boon mor snieboon enz.

Tonko Ufkes