In Tolbert is de Dr. Heukelmanstraat. Dokter Heukelman was mijn oom. Hij was een bijzonder mens. Hij reed altijd op zijn motor langs de patiënten en hij lustte ook graag een borreltje. Vaak zat hij even in een van de plaatselijke kroegen en deed hij vrolijk met het volk mee. Ik vond het een heel leuke oom, maar mijn ouders hadden er niet zoveel mee op dat ik met hem omging. Hij was een beetje een buitenbeentje in de familie. Die familie was nogal welgesteld en daar had oom Jan schijt aan. Hij ging gewoon helemaal zijn eigen gang. In alles.

Het gebied tussen Trimunt en Opende was lang onontgonnen en heel dun bevolkt. Er was niet veel te halen in het veengebied en maar een paar dikke boeren hebben het daar voor het zeggen. Hier en daar staat een spitkeet, doorgaans bevolkt met grote en arme gezinnen en aan de randen wat kleine boerenspultjes.


In een van die kleine boerderijtjes woonde Lippe Munstra met zijn vrouw. Een koe, wat schapen en een paar varkens, daar moest Lippe het mee doen. Op zijn arme grond groeide niet veel, al deed hij nog zo zijn best om wat groente en fruit te kweken.

Heel vroeger heette Niezijl Bomsterzijl. Zijl betekent sluis en Bom staat voor een laag stuk land. Dat het dorp Niezijl ging heten kwam doordat er een nieuwe sluis gebouwd moest worden na de St. Elisabethvloed in 1421. Nieuwe sluis…..Nieuwe Zijl…..Niezijl. Het dorp wordt doorsneden door twee wateren, het Niezijlsterdiep en het Hoerediep. Die naam Hoerediep intrigeert veel mensen. Volgens Wikipedia komt het van het Latijnse woord Hore, slijk. Maar ik verzeker jullie dat de werkelijkheid heel anders is. Ik zal dat hier vertellen.


Daklozen en zwervers kennen we nu vooral van de Stad, maar ruim een eeuw geleden kende ook het Westerkwartier veel landlopers. Mensen zonder vaste verblijfplaats, die in de zomer in de vrije natuur leefden en in de winter ‘s nachts hun toevlucht zochten in een hooikiep of in boerenschuren achter de warme koeien. Meestal ging het om mannen, maar in de buurt van Boerakker zagen ze vaak Vraauw Snoakenburg lopen. Een markante vrouwelijke verschijning op ‘t platteland van het Westerkwartier.


Van een afstandje hoorden de mensen haar al aankomen. Al haar bezittingen had ze op haar rug in een tas, een  mok, een oud keteltje en een teller rammelden aan een touw dat om de middel haar ouwe kleding bijeen hield. Zij hield zich meestal wat afzijdig van het volk, maar had een paar adresjes waar ze mocht slapen in de schuur en waar de vrouw des huizes haar soms wat eten en kleren toe stopte.